O firme

Spoločnosť Slovitrans, s.r.o., začínala na slovenskom trhu s nákladnou dopravou. Časom sa však jej hlavná činnosť začala meniť a zamestnanci sa začali venovať aj kompletným službám v oblasti demolácie, zemných a výkopových prác i predaja štrkopieskov a kameniva.

To v roku 2012 viedlo k ďalšiemu mimoriadne významnému kroku v živote firmy. Vybudovala si vlastnú betonáreň na výrobu a predaj tejto stavebnej zmesi, ktorá dodnes udáva tempo vývoja celého segmentu priemyslu. Betonáreň firmy Slovitrans využíva plne automatizovaný a elektronicky riadený proces výroby betónu, čo vedie najmä k presnému dávkovaniu jednotlivých komponentov.  Výrobná kapacita zariadenia s radovým zásobníkom pre štyri frakcie a dvomi 70-tonovými silami na cementy môže vyrobiť až 60 metrov kubických betónu za hodinu. Slovitrans v tomto smere predstavuje garanciu vysokokvalitných  a certifikovaných zmesí čerstvých betónov, ktorých dopravu zabezpečuje vlastnými autodomiešavačmi.

O dlhodobú kvalitu materiálu novomestskej firmy sa opierajú aj odberatelia kameniva. Spoločnosť ekologicky využíva svoje veľké plochy – zhodnocuje, teda triedi, recykluje a uskladňuje stavebné odpady, čím výrazným spôsobom prispieva aj k ochrane životného prostredia.